wtorek, 01 kwietnia 2014
Gratulácia bývalých politických väzňov novozvolenému prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi


Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org


http://szcpv.org/14/prezident.html

środa, 20 lutego 2013
v Poprade konala členská schôdza ZO Slovenskej ľudovej strany Okres Poprad a región Spiš
Stefan Kosiewski udostępnił(a) link.

Dňa 16. februára 2013 sa v Poprade konala členská schôdza ZO Slovenskej ľudovej strany Okres Poprad a región Spiš. Na Členskej schôdzi sa zúčastnili, predseda SĽS RNDr. Andrej Trnovec z Bratislavy, výkonný predseda SĽS Ing. Jozef Sásik z Banskej Bystrice. Predseda Krajskej organizácie SĽS- Východné Slovensko Ing. Jozef Mihalčín z Vranova a tajomník Ing. Rudolf Weiss z Košíc.Za predsedu ZO SĽS Poprad a región Spiš bol zvolený František Bednár a za podpredsedníčku Elena Bačkorová, obaja z Popradu. Účastníci členskej schôdze schválili nominácie pre voľby do VÚC Prešov, ktoré sa budú konať v roku 2013:

Kandidát na predsedu VÚC Prešov –Vladimír Živčák, náčelník Mestskej polície v Podolínci
Kandidáti na poslancov do VÚC Prešov:
1. Elena Bačkorová, Poprad
2. František Bednár. Poprad
3. Ing. Jozef Mihalčín, Vranov
4. Ing. Daniel Abaffy
5. Anna Jablonovská, Poprad
6. Milan Korenko, Poprad
7. Ľubomír Kroščen, Poprad
8. Ján Kuchta, Poprad
9. Anna Malá, Hôrka
10.Rastislav Wolf

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org/
 
wtorek, 19 lutego 2013
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule násilne odvlečeným do gulagov v ZSSR
Pamätná tabuľa bude odhalená v piatok 22. februára 2013 pri svätej omši o 18.00 h v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave. Hlavný celebrant: J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.
Organizátormi pietnej spomienky sú Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 

Za Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa na odhalení zúčastní podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová a čestný predseda Sekcie násilne odvlečených (SZČPV-SNO) Ján Košút.
Do trestaneckých táborov systému gulag v odľahlých oblastiach Sovietskeho zväzu bolo príslušníkmi NKVD odvlečených zo Slovenska tisíce ľudí, z ktorých sa stovky už nikdy nevrátili a nemajú ani svoj hrob.
Pozvánka

 
 
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail:
szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org
wtorek, 05 lutego 2013
O podawanie danych statystycznych jawnie, jak to ma miejsce w USA

Prečo vzniklo Občianske združenie Ľudia v ohrození?V auguste 2012 sme na stretnutí s občanmi v Spišskom Podhradí po prvý raz uviedli, že v boji slušných ľudí proti kriminalite neprispôsobivých Rómov, ktorá vo viacerých oblastiach Slovenska vyúsťovala a vyúsťuje až do teroru, keď štátna moc sa len nečinne prizerá, chystáme založiť a zaregistrovať Občianske združenie Ľudia v ohrození, ako protiváhu na ochranu väčšinovej majority. Keďže som spolu s Františkom  Bednárom duchovným otcom ohľadom vzniku tohto Občianskeho združenia, tak sa k nemu hlásim už ako plnohodnotný člen a očakávam, že ma bude nasledovať primeraný počet občanov. Vedúcimi predstaviteľmi tohto združenia sú Marian Mišun, Oskar Dobrovodský a František Bednár. Toto Občianske združenie už má právomoc vstupovať do viacerých aktivít nielen ohľadom neprispôsobivej rómskej menšiny, ale bude zberať aj všetky protispoločenské a protizákonné aktivity neprispôsobivých Rómov voči majorite. Taktiež prioritou tohto Občianskeho združenia bude zbieranie materiálov o zločinoch proti ľudskosti na občanoch tohto štátu zo strany štátnej moci a následný boj a protiopatrenia, ako sa proti týmto zločinom proti ľudskosti zo strany štátu treba brániť. Cieľom tohto OZ nie je hádzať všetkých Rómov do jedného vreca, teda, žiadny systém kolektívnej viny. Naopak, uvítame aj spoluprácu so slušnými rómskymi občanmi, ktorým nie je toto všetko ľahostajné.

Vladimír Pavlík  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik


Výzva Občianskeho združenia Ľudia v ohrození!

Vážení občania, najväčším nepriateľom nášho národa je naša ľahostajnosť (...)

http://www.narodnyblok.sk/kriminalita/vyzvaoz.html

poniedziałek, 31 października 2011
Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (Ekonomický ústav SAV): Globálna kríza a jej systémové dopady
Napsal sowa (») 29. 7. v kategorii Mojmir Kovar, přečteno: 235×
sowa's picture Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (Ekonomický ústav SAV): Globálna kríza a jej systémové dopady sowa Monday, October 31, 2011    Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (Ekonomický ústav SAV): Globálna kríza a jej systémové dopady video

Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (Ekonomický ústav SAV): Globálna kríza a jej systémové dopady

10. októbra 2011 sa od 13:30 do 16:30 v aule Ekonomickej Univerzity v Bratislave medzinárodná konferencia o stave súčasnej ekonomiky a alternatívach budúceho vývoja s názvom Alternative as an Answer (Alternatíva ako odpoveď). Spoločnosť vníma dnešnú, nie vždy bezproblémovú, ekonomickú situáciu za samozrejmú a nezmeniteľnú. Jeden z hlavných argumentov je, že neexistuje žiadna alternatíva. Konfe... (More)

http://sowa.quicksnake.cz/Mojmir-Kovar/Doc-Peter-Stanek-ma-pravdu-obcanska-spolecnost-ktera-v-pokani-a-v-pokore-najde-svoji-identitu
sobota, 08 października 2011
Najbližší utorok, 11. októbra, má parlament schváliť rozšírený euroval. Podpíš petíciu!


 
V Bratislave, 7. októbra 2011
Drahí priatelia,
 
Najbližší utorok, 11. októbra, má parlament schváliť rozšírený euroval.
 
Ak si myslíte, že to nie je najlepší nápad, aby parlament odsúhlasil, že slovenskí občania majú platiť 7 200 000 000 EUR v mene tzv. "solidárnej pomoci" pre cudzie krajiny a súkromné komerčné banky (rozšírený euroval má byť prijatý 11.10.2011),
Ak si myslíte, že o tomto a podobných vážnych bodoch eurovalov by v prvom rade mali rozhodnúť občania Slovenskej republiky v demokratickom slobodnom referende,
Tak, nám prosím pomôžte rozšíriť verejnú výzvu za referendum o eurovaloch. www.lifenews.sk/euroval
 
Prikladám znenie podpisovej kampane:
 
 
My občania,
1) Žiadame, aby poslanci a Vláda SR zamietli prijatie Rozšíreného eurovalu (EFSF) a obdobných medzinárodných dohôd, ktoré neúnosne a nespravodlivo zaťažujú občanov Slovenskej republiky dlhmi iných krajín a inštitúcií nad ktorými slovenskí občania nemajú legálny demokratický dosah. Darovanie 7 200 000 000 EUR z úspor daňových poplatníkov cudzím mocnostiam, či priamo alebo v podobe nesplatitelných pôžičiek, je neospravedlniteľný morálny zločin na občanoch SR. [1], [5], [3], [7]
2) Žiadame, aby Slovenský parlament za žiadnych okolností neratifikoval politické plány, tzv. Európsky Stabilizačný Mechanizmus (ESM) a Európska Hospodárska Vláda (EHV), ani nijaké ďaľšie medzinárodné dohovory, ktoré odovzdávajú zvrchované práva a vládnu suverenitu Slovenskej republiky - zostavovať nezávislú hospodársku, daňovú a fiškálnu politiku - cudzím mocnostiam. [2], [3], [4], [1]
 • Odovzdanie vládnej moci v predloženom rozsahu (ESM a EHV) [2] [8],  do rúk cudzích inštitúcií, zásadne obmedzuje demokratické vládnutie občanov krajiny, skrze parlament, nad slovenským štátom. Tento zásah predstavuje výraznú zmenu charakteru štátneho zriadenia a predstavuje vytvorenie novej podstaty štátneho zväzku medzi SR a EU. [2], [6].
 • Navrhované zmeny, prijaté v bežnom schvalovacom procese bez potrebnej legitimity od občanov, znamenajú porušenie spoločenskej dohody medzi občanmi a vládnou mocou, ktorá je zárukou parlamentnej demokracie (viď. Ústava SR čl. 7.1 a 7.2). [6]
3) Preto žiadame, aby v otázkach prijatia Rozšíreného eurovalu (rámcová zmluva o EFSF), Európskeho Stabilizačného Mechanizmu (ESM) či Európskej Hospodárskej Vlády (EHV) bolo vyhlásené legitímne, slobodné občianské referendum.
 
Podpíš petíciu
www.lifenews.sk/euroval
 
 
 
*****
Túto internetovú petíciu sme sa rozhodli zriadiť na základe mnohých vašich podnetov po poslednom emaile. Písali ste nám, že by ste radi podpísali nejakú verejnú výzvu, keby bolo kde. Tak sme sa toho ujali a na poslednú chvíľu sme pripravili túto podpisovú kampaň. Pevne dúfam, že splní svoj účel. Ak nás bude dosť, stále máme šancu dať silné znamenie politiko pred utorkovým hlasovaním o rozšírenom eurovale - teda "solidárnom" zadlžení Slovenska.
 
Pomôžte nám rozšíriť túto výzvu. Vďaka. 
 
S pozdravom,

Robert Mátéffy
predseda
 
P.S. - Balíčky s filmom Sovietsky príbeh budú  rozposlané 15.októbra.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté omeškanie. Mali sme personálne zmeny v našom realizačnom týme, ktoré spôsobili toto oneskorenie. Aktuálne informácie nájdete na  www.sovietskypribeh.sk. Vďaka za pochopenie.

http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/593
piątek, 17 czerwca 2011
Unieważnić amnestię, którą b. prezydent Słowacji ułaskawił własnego syna! Odezwa b. więźniów politycznych
 • Sowa Magazyn Europejski  Zakrývanie trestnej činnosti politických prominentov amnestiami nemôže mať v civilizovanej spoločnosti v čase mieru žiadne právne, morálne a etické opodstatnenie/ Terroryzm państwowy.
  szcpv.org
  Terroryzm państwowy/ kauza štátneho terorizmu: bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč udelil amnestie vlastnému synovi. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov v súvislosti s návrhom poslancov NR SR za KDH na zrušenie Mečiarových amnestií, vyzýva poslancov KDH aby tento návr...
 •  

  Výzva Svetového združenia bývalých československých politických väzňov poslancom NR SR

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov v súvislosti s návrhom poslancov NR SR za KDH na zrušenie Mečiarových amnestií, vyzýva poslancov KDH  aby tento návrh doplnili aj o zrušenie amnestii, ktorými bývalý prezident Slovenskej republiky Michal  Kováč udelil amnestie vlastnému synovi.

  Apelujeme na všetkých poslancov NR SR, najmä poslancov strany Smer –SD, aby v zmysle sľubu poslanca konať v záujme a prospech občanov podporili zrušenie oboch uvedených amnestií.

  Vyzývame  všetkých poslancov koalície ako aj opozície, aby sa zachovali ako skutoční zástupcovia občanov - svojich voličov, ktorých už vyše 15 rokov traumatizuje kauza štátneho terorizmu aký nemá obdobu v demokratických krajinách Európy ku ktorej princípom sa hlási aj Slovenská republika vstupom do európskych štruktúr.

  Či  bude Slovensko skutočne právnym štátom v ktorom platí zákon rovnako pre každého alebo či ostane  naďalej len kreatúrou  právneho štátu v ktorom sa zločin a zneužívanie právomoci verejných činiteľov stáva súčasťou vládnej politiky je v rukách poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zakrývanie trestnej činnosti politických prominentov amnestiami nemôže mať  v civilizovanej spoločnosti v čase mieru žiadne právne, morálne a etické opodstatnenie.
   
  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov 
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail: szcpv@szcpv.org
  http://www.szcpv.org
   
  http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov
  | < Lipiec 2018 > |
  Pn Wt Śr Cz Pt So N
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Tagi
  mysowa's Videos auf Dailymotion
  stat4u Nasza Czeladź