poniedziałek, 25 sierpnia 2014
ink do pobrania książki "Wszystko z jabłek"
magazyn europejski SOWA

     magazyn europejski
To już wszystkie formalności!  Dziękujemy za potwierdzenie adresu mail.  Na Twoją skrzynkę wysłaliśmy właśnie link do pobrania książki


Auf zdrowodosyta.pl gefunden
 
magazyn europejski
magazyn europejski • vor 1 Minute  To już wszystkie formalności! Dziękujemy za potwierdzenie adresu mail. Na Twoją skrzynkę wysłaliśmy właśnie link do pobrania książki "Wszystko z jabłek". (Mail powinien dojść zaraz; najpóźniej w ciągu kilku minut). www.zdrowodosyta.... Gdyby mail z linkiem nie dotarł albo wystąpiły jakieś inne przeszkody - proszę pisz śmiało na nasz e-mail. Za kilka dni doślemy jeszcze dodatkowe informacje oraz przepisy.
http://www.pinterest.com/pin/452752568763306234/
niedziela, 17 sierpnia 2014
W Pol­sce gro­ma­dzą wszyst­ko, co się nie na­da­je w Eu­ro­pie, prze­pa­ko­wu­ją i wy­wo­żą do nas, do Rosji
 
Stefan Kosiewski
3 min · Onet ·

W wy­po­wie­dzi dla roz­gło­śni Echo Mo­skwy, cy­to­wa­nej przez dzien­nik "Mo­skow­skij Kom­so­mo­lec", Onisz­czen­ko uza­sad­niał, dla­cze­go tak ne­ga­tyw­nie od­no­si się do je­dze­nia pol­skie­go. "W Pol­sce gro­ma­dzą wszyst­ko, co się nie na­da­je w Eu­ro­pie, prze­pa­ko­wu­ją i wy­wo­żą do nas, do Rosji" – wy­pa­lił. I dodał, że mimo sank­cji wpro­wa­dzo­nych przez Kreml "te to­wa­ry i tak tra­fiać będą do Rosji za po­śred­nic­twem re­ek­spor­tu". I dla­te­go, pod­kre­śla, trze­ba "prze­orien­to­wać biz­nes na lo­kal­ne­go pro­du­cen­ta".
http://www.pinterest.com/sowamagazyn/
 
- Polska to tylko śmietnik Europy. Dlatego brak w Rosji produktów z naszego kraju będzie z pożytkiem dla zdrowia obywateli Federacji Rosyjskiej - tę surową, mało kurtuazyjną ocenę żywności znad Wisły ...
wiadomosci.onet.pl
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/736912909698564

Müll/ śmieci/ rubbish
 
- Polska to tylko śmietnik Europy. Dlatego brak w Rosji produktów z naszego kraju będzie z pożytkiem dla zdrowia obywateli Federacji Rosyjskiej - tę surową, mało kurtuazyjną ocenę żywności znad Wisły ... Doradca premiera Rosji mówi o...
Pinterest
 
magazyn europejski
magazyn europejski • vor 1 Minute - Polska to tylko śmietnik Europy. Dlatego brak w Rosji produktów z naszego kraju będzie z pożytkiem dla zdrowia obywateli Federacji Rosyjskiej - tę surową, mało kurtuazyjną ocenę żywności znad Wisły ... Doradca premiera Rosji mówi o polskiej żywności https://www.facebook.com/nasza.czeladz/activity/736919503031238
 
www.pinterest.com/pin/452752568763234064/
niedziela, 05 maja 2013
~co tu gadać? : Torturowanie więźniów...

~co tu gadać? : Torturowanie więźniów w Quanta Namo, prztrzymywanie ich przez wiele miesięcy bez decyzji sądu, upokarzanie ich wiary i religii na ich oczach, to wszystko zostało udowodnione amerykanom ponad wszelką wątpliwość. Jednak "Europa" jakoś nie widziała opublikowanych zdjęć we wszystkich najważniejszych gazetach na świecie tychże tortur, jednak doskonale "widzi" coś czego nie potrafi udowodnić a jedynie domniemywa, bo zarzuca się to jej wyimaginowanemu wrogowi Rosji. Oto wasze prawa człowieka.
http://wiadomosci.onet.pl/forum/rosja-grozi-irlandii-to-jest-spektakularny-atak,1,875305,105179281,czytaj.html
 

Scan this tag with your phone

sowa

http://sowa.typepad.com/blog/2012/01/cia-w-kiejkutach-stefan-kosiewski-14122005-grzechu-cudzego-nie-bronic-.html


Zastępca Sikorskiego ochrania założycieli filii KL Guantanamo w Polsce. Stefan Kosiewski: Fascynacja

sowa
Recorded near 58, Poland about 2 months ago

http://sowamagazyn.wordpress.com/2013/05/05/cia-w-kiejkutach-stefan-kosiewski-14-12-2005-grzechu-cudzego-nie-bronic/
wtorek, 30 kwietnia 2013
Misja dla firm budowlanych do Kaliningradu 23-25 czerwca - zwrot kosztów udziału

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i

Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie zapraszają do
udziału w misji na konferencję „Polska–Rosja: Od Mistrzostw Europy do
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej”. Konferencja będzie poświęcona
możliwościom współpracy polskich i rosyjskich firm w przygotowywaniu
obiektów sportowych, a także realizacji innych projektów
infrastrukturalnych w Kaliningradzie związanych z przygotowaniem miasta do
Mistrzostw Świata 2018.
Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów udziału w
misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki!

Więcej:
http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/misja-dla-firm-z-branzy-budowlanej-do-kaliningradu-23-25-czerwca-2013-r.html


wtorek, 27 listopada 2012
7 grudnia Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu
Logo PARP 
Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polski Komitet Normalizacyjny mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, „Sala pod Kopułą”.

Celem seminarium jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom i organizacjom samorządu gospodarczego aktualnych formalno – prawnych aspektów funkcjonowania Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego, nowych zasad obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi oraz planowanych  rozwiązań w tym zakresie w 2013 roku.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/unia-celna2012


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20, 432 84 04

niedziela, 06 maja 2012
Czemu Rosją rządzą żydowiny?
Czemu Rosją rządzą żydowiny?
03:23

Czemu Rosją rządzą żydowiny?